Aan welke kant van de geschiedenis strijd jij?

Zonder twijfel zal 2020 de geschiedenis in gaan als een kanteljaar. Een jaar waarin de basis werd gelegd voor of een nieuwe globalistische wereldorde gedomineerd door big government, big data, big banking, big pharma en maximale digitale controle van ieder individu op aarde OF een samenleving gebaseerd op een hogere vorm van bewustzijn dat alles en iedereen op deze planeet in eenheid is verbonden.  

De grote vraag is wat het nieuwe normaal zal worden? Een collectivistische technocratie of een maatschappij gefundeerd op persoonlijke soevereiniteit en individuele vrijheid? Twee totaal verschillende concepten en geloofssystemen.

Bekijk deze video om een idee te krijgen wat ‘the great reset’ voor ons als individuen en onze samenleving zou betekenen.

Geen transitie zonder dat het schuurt en daar zitten we nu middenin. We strijden op een aantal niveaus. Ons immuunsysteem strijdt tegen het coronavirus. Onze geest strijdt tegen gevoelens van angst. Als individuen strijden we tegen politici en openbaar bestuurders, die schaamteloos de door onze grootouders met veel bloed, zweet en tranen verworven burgerrechten en vrijheden aan het terugnemen zijn. Zij geven op deze manier inhoud aan het principe: veiligheid boven vrijheid. Als individuen strijden we inmiddels ook tegen elkaar: de angstigen tegen de moedigen over ieders perceptie van het medisch risico van COVID-19.  

We zien ook een strijd tussen (cultuur-)marxisten en democraten over identiteit, geschiedenis, woorden, beelden, overtuigingen en sociaaleconomische ordening. Er vindt een strijd plaats tussen de oude en alternatieve media over de waarheid en tot slot strijdt het vrije Westen tegen interne en externe oppositie om het behoud van haar cultuur van moderniteit en verlichting. 

De futuristen uit de vorige eeuw zouden zoveel disharmonie in 2020 zeker niet hebben verwacht. Wat we zien is overigens meer een mentale en spirituele strijd dan een fysieke. Met uitzondering van de protesten van linkse-activisten in de Verenigde Staten. Die zijn gewelddadig en crimineel. Het lijkt er wel op dat de Verenigde Staten, in ieder geval op federaal niveau, het laatste bastion van de vrije westerse samenleving is. De nationale regeringen in Europa, Canada en Australië gebruiken allemaal hetzelfde playbook om via corona-lockdownmaatregelen hele samenlevingen en economieën in gijzeling te houden en op deze wijze structurele maatschappelijke en economische hervormingen door te voeren op weg naar de hierboven genoemde technocratie. China is daar al in geslaagd door een goed werkend één partijenstelsel gewaarborgd door een ‘social credit system’ dat hen in staat stelt op individueel niveau toezicht op burgers te houden. In China geldt ‘people control boven individuele vrijheid’.  

Dit is ook de reden waarom de gevestigde partijen in de VS en de westerse wereld zich zo druk maken om de Amerikaanse president. Hij is een fervent tegenstander van de globalistische agenda. Trump lijkt veel meer te geloven in het voortbestaan van de natiestaat en in de kracht van gewone mensen zoals jij en ik.  3 november a.s. wordt duidelijk of er weer wat meer verlichting in de tunnel komt of dat het voor de wakkeren onder ons tamelijk donker blijft en we zelf een uitweg moeten gaan vinden.

Het is voor de moedigen en de wakkeren hard werken om vertrouwen en hoop te houden. Er zijn heel veel lichtpuntjes zoals een groeiende groep mensen die kanttekeningen bij alles aan het plaatsen zijn. Het is belangrijk om die te zien en bovenal je eigen koers te blijven varen, je eigen belangen veilig te stellen en je te omringen met gelijkgestemde mensen. Om met Albert Camus te spreken: “The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”