KIM TJOA

Visie

Voelen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid en Vrije Markt zijn de centrale thema’s van mijn visie op mensen en de maatschappij waarin wij leven.

We leren te denken als de beste, terwijl weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie. Het proces van persoonlijke bewustwording houdt verband met de ontwikkeling van ons gevoel en te luisteren naar onze intuïtie. Het vermogen te denken en voelen komen daardoor met elkaar in balans. Een aantal inzichten uit mijn boek “Persoonlijke bewustwording en vrije markt” “26 inzichten voor een nieuwe manier van leven” heeft betrekking op dit proces.

Het besef van Verantwoordelijkheid volgt als je in staat bent leiding over je eigen leven te nemen. Verantwoordelijkheid opent de weg naar persoonlijke vrijheid. Tegenover vrijheid staat afhankelijkheid. Democratie en politiek creëren en cultiveren afhankelijkheid. Verantwoordelijkheidszin en zelfredzaamheid zijn hierdoor in de verdrukking gekomen.

Vrijheid is de natuurlijke staat van de mens. Elke persoon is immers de eigenaar van zijn eigen lichaam. Zolang over de mens via de toepassing van macht en dwang wordt geregeerd, is hij niet vrij. Dan is de mens een slaaf. Hij kan dan niet ten volle over zijn eigen leven beschikken. In mijn boek geef ik inzicht in de maatschappelijke instituten die deze ‘onvrijheid’ in stand houden.

De Vrije Markt en het kapitalisme, het stelsel van privaat eigendom, staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om via wet- en regelgeving, belastingen en hun monopolie op geld, dit welvaart scheppende systeem te frustreren. Het is mijn visie dat voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke ontwikkelingsprocessen, armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben. Tegenover de vrije markt en kapitalisme staat socialisme en collectivisme. Dit zijn armoede scheppende systemen omdat het vrijwilligheid en keuze vrijheid wegneemt.

Wij staan aan de vooravond van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid in plaats van macht, hiërarchie en volgzaamheid. Om daarin te kunnen leven is het van belang dat wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die over ons regeert.