Jelle Arts “Wat vertegenwoordigt cryptocurrency nou eigenlijk? Vrijheid.”

In dit tweede deel van het interview van Stefanie Vulders met Jelle Arts over cryptomunten, wordt dieper ingegaan op ‘Token Economics’ (tokenomics). Dit is de studie van en naar de onderliggende intrinsieke waarde van een cryptomunt in het bredere perspectief van de markt en relevant voor het geval je wilt gaan handelen of beleggen in cryptomunten.

Verder gaat Jelle uitvoerig in op een aantal actualiteiten zoals het energieverbruik verbonden aan het draaiende houden van het Bitcoin netwerk, de vraag of en in hoeverre cryptomunten een alternatief zijn voor fiatgeld (het geld dat door nationale overheden wordt uitgegeven). Tot slot gaat Jelle in op de vraag in hoeverre overheden door middel van wet- en regelgeving de cryptomarkt zullen gaan reguleren, wat de voor – en tegens daarvan zijn en of het überhaupt mogelijk is.