Zolang de overheid de geldpers bedient, moeten we steeds harder werken voor minder

Kijk, we kunnen ons natuurlijk druk blijven maken over de staat van de economie, over de aandelenkoersen en het rendement op beleggingen of de schuldenproblematiek van nationale overheden. We zouden ons ook kunnen afvragen waarom de mensheid tot op heden niet in staat is geweest om een stabiele, economische en monetaire realiteit te scheppen. Is dat domweg onmogelijk of is daarvoor een andere reden?

Er zijn meerdere redenen – daarover leest u alles in mijn boek -, maar hier wil ik het graag hebben over één economische catastrofe genaamd valsemunterij. Onze regerende elite spreekt overigens liever over inflatie. Valsemunterij is niet alleen vals geld in omloop brengen, het is ook nieuw geld creëren uit het niets. Dit doet zich voor iedere keer als centrale bankiers in al hun wijsheid besluiten om de geldpers weer eens aan te zetten. Dan wordt aan de bestaande hoeveelheid geld nieuw en vers geld toegevoegd. Gevolg;  het geld dat in omloop is wordt minder waard. Al decennia lang maken onze overheden en monetaire autoriteiten zich aan deze vorm van valsemunterij schuldig. Het algemene prijspeil in Nederland is nu 19 keer zo hoog als in 1940. Anders gezegd: sinds 1940 hebben we 1.800% inflatie gehad.

Onze koopkracht is met 95% afgenomen. Het is niet voor niets dat valsemunterij als een misdaad wordt beschouwd. In vroegere tijden werden in de Nederlanden valsemunters levend gekookt. Het is onvergeeflijk om een munt stelselmatig, willens en wetens van zijn waarde te beroven. De waarde van geld is immers de uitdrukking van het bloed, het zweet en de tranen van ondernemers en burgers. Het is kortom de vrucht van hard werken, van toewijding en opoffering. Daar hoor je met respect mee om te gaan.

Niets is minder waar. Moderne politici en economen verkopen ons inflatie als de normaalste zaak van de wereld. Het is even onvermijdelijk als de ochtendfile. Dit is volstrekte onzin. Het maakt onderdeel uit van de grote leugen dat geld onder strikte overheidscontrole dient te zijn geplaatst. Het is communisme en menscontrole in optima forma. Het overheidsmonopolie op geld houdt ons gevangen in economische slavernij. Het maakt dat wij steeds harder moeten werken voor  minder in de Goulag.

Een hopeloze situatie? Wat mij betreft niet. Wij hebben ieder moment van de dag de keuze om anders in een situatie te gaan staan. In een wereld die is verstoord door overheidsbemoeienis worden zaken helder als we terugkeren naar de basis. Geld is ontstaan als smeermiddel voor de ruilhandel. Geld was een goed. Geld kwam in de vorm van gouden of zilveren munten. Geld had een reële waarde. Het was waardevast. Inflatie was afwezig omdat edelmetalen nu eenmaal moeilijk te vermeerderen of na te maken zijn.

Politici en overheden hebben er eeuwen overgedaan om de controle over ons geld te krijgen. In onze moderne tijd is ze dat uiteindelijk gelukt. Met desastreuze gevolgen. In alle opzichten is de tijd aangebroken om weer de controle over ons eigen leven te nemen, te beginnen met de controle over ons eigen geld.