Wat hebben de volgende brandende kwesties van de afgelopen weken met elkaar gemeen?

Het aftoppen van de hypothecaire kredietverlening aan consumenten, de hoogte van bankiersbeloningen, de handelsposities van beleggers en handelaren op de grondstoffenmarkt, het heffen van een verwijderingsbijdrage in geval van de ontwikkeling van een nieuw kantoor, de heilig verklaring van onflexibele contracten door vakbonden, het verhogen van de officiële rente door centrale banken ter bestrijding van prijsinflatie, de oprichting van een Europese politieke en economische regering, de idee dat een economie door een regering kapot kan worden bezuinigd, de voedselcrisis.

En … weet u het al? Wat deze kwesties met elkaar gemeen hebben is dat ze onderwerp zijn van paternalisme en centrale planning door politici en overheden. Het is socialisme in optima forma. Weet u nog wat dat is? Socialisme is de ideologie die is gebaseerd op de overtuiging dat consumenten en producenten, dus mensen zoals u en ik, niet voor zichzelf kunnen denken. Socialisme gaat over wantrouwen en menscontrole.
Het gaat over het afschaffen van het kapitalisme en van de vrije markt. Het gaat dus over het afschaffen van het privaat eigendom, van private ondernemingen, van iedere vorm van vrijwilligheid, keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en wederzijds voordeel. Het gaat over het institutionaliseren van een centraal geplande economie. Het gaat dus over collectivisme, bureaucratie, armoede en schaarste. Het gaat met andere woorden over de destructie van onze collectieve welvaart en van de samenleving zoals wij die nu kennen. En dat alles onder de dekmantel van goede bedoelingen.
Om de Britse filosoof en bedenker van de term “survival of the fittetst” Herbert Spencer te citeren: “All Socialism involves slavery”.  Dit is de dominante cultuur waarin wij leven.