BIO

Ik ben geboren op 26 december 1965, opgegroeid in Edam en zoon van een Chinese vader en Nederlandse moeder.

Prive

Na mijn middelbare school aan de R.S.G. te Hoorn, ben ik Nederlands Recht en Internationaal recht gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, ben ik tot 2011 actief geweest als interim jurist. Ik heb vanuit mijn proces naar persoonlijke bewustwording, een klassiek liberale kijk op de wereld ontwikkeld. Het is mijn passie om via het schrijven van boeken, publicaties, lezingen en debat mensen bewust te maken van wat de volgende stap voor ieder zou kunnen zijn om zichzelf te verwezenlijken en in volledige vrijheid te leven. Ik leg daarbij verbanden tussen de natuur van de mens en de samenleving waarin hij leeft en maak de link tussen het heden en het verleden en de maatschappelijke systemen die de mens onvrij maken.

Zakelijk

Vanaf 2012 ben ik een van de oprichters van FLOOW2 World’s Reset Button en verantwoordelijk voor strategie en operatie. Vanuit mijn passie voor de deeleconomie en op basis van vertrouwen en samenwerking, draag ik mijn steentje bij aan deze netwerkorganisatie. FLOOW2 is een online business-to-business deelmarktplaats waarop bedrijven en instellingen onderbenutte capaciteit – van materieel en diensten, tot kennis en kunde van personeel – onderling kunnen delen. We gaan van bezit naar gebruik, naar een nieuwe economie; een deeleconomie. Vanuit deze gedachten, waarin  we efficiënter omgaan met alles wat we al hebben en delen, verbinden en samenwerken kritische succesfactoren zijn geef  ik inhoud aan dit nieuwe business model.

Daarnaast ben ik in 2020 samen met Meino Zandwijk gestart met New Reality Proof, een initiatief om innovators, bedrijven en instellingen te ondersteunen bij de transitie naar de nieuwe werkelijkheid waar passie, samenwerken en vertrouwen een belangrijke rol gaan spelen op de manier waarop wij zaken met elkaar doen.

Kijk voor meer informatie en actualiteiten op mijn LinkedIn pagina.