All posts in “Uncategorized”

Publicaties

Publicaties

Boeken

Voelen, verantwoordelijkheid, vrijheid en vrije markt zijn de centrale thema’s van dit boek. We leren denken als de beste, terwijl aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie weinig tot geen aandacht wordt besteed. Dit boek maakt duidelijk dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid. Om daarin te kunnen leven moeten wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die ons regeert. De inzichten uit dit boek ondersteunen de lezer daarin.

 

Persoonlijke bewustwording en vrije markt

26 inzichten voor een nieuwe manier van leven

Bestellen
Downloaden
Go to English book

 

Artikelen

The Great Awakening and What it Means for Me Professionally

Personal Awareness & Free Market

3 ways in which Asset Sharing can positively impact your business

Asset Sharing: the new task for Procurement and Facility Management

In een vrije samenleving draait alles om reputatie

Vrijheid is een natuurlijke staat van leven

Wat hebben de volgende brandende kwesties met elkaar in gemeen? 

Zolang de overheid de geldpers bedient, moeten we steeds harder werken voor minder

Interview with Kim Tjoa – Idea Mensch

De politiek zit vast. Tijd om verder te denken.’ – Change

I have a dream. Kim Tjoa, vernieuwend denker.

Ontneem overheid monopolie op geld’ – Noordhollands Dagblad

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – Paravisie

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – The Next Women

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – Vrijspreker.nl

 

Presentaties, lezingen en video’s

Presentatie over de deeleconomie

Lezing voor beursgenoten

Interview over de nieuwe economie

Interview over de toekomst van geld

Publicaties

Publicaties

Boeken

Voelen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid en Vrije Markt zijn de centrale thema’s van dit boek. We leren te denken als de beste, terwijl aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie weinig tot geen aandacht wordt besteed. Dit boek maakt duidelijk dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid. Om daarin te kunnen leven moeten wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die ons regeert. De inzichten uit dit boek ondersteunen de lezer daarin.

 

Persoonlijke bewustwording en vrije markt

26 inzichten voor een nieuwe manier van leven

Bestellen
Downloaden
Go to English book

 

Artikelen

The Great Awakening and What it Means for Me Professionally

Personal Awareness & Free Market

3 ways in which Asset Sharing can positively impact your business

Asset Sharing: the new task for Procurement and Facility Management

In een vrije samenleving draait alles om reputatie

Vrijheid is een natuurlijke staat van leven

Wat hebben de volgende brandende kwesties met elkaar in gemeen? 

Zolang de overheid de geldpers bedient, moeten we steeds harder werken voor minder

Interview with Kim Tjoa – Idea Mensch

De politiek zit vast. Tijd om verder te denken.’ – Change

I have a dream. Kim Tjoa, vernieuwend denker.

Ontneem overheid monopolie op geld’ – Noordhollands Dagblad

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – Paravisie

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – The Next Women

Boekrecensie ‘Persoonlijke bewustwording en de vrije markt’ – Vrijspreker.nl

 

Presentaties, lezingen en video’s

Presentatie over de deeleconomie

Lezing voor beursgenoten

Interview over de nieuwe economie

Interview over de toekomst van geld

Visie

Visie

Voelen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid en Vrije Markt zijn de centrale thema’s van mijn visie op mensen en de maatschappij waarin wij leven.

We leren te denken als de beste, terwijl weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van ons vermogen om te voelen en te vertrouwen op onze intuïtie. Het proces van persoonlijke bewustwording houdt verband met de ontwikkeling van ons gevoel en te luisteren naar onze intuïtie. Het vermogen te denken en voelen komen daardoor met elkaar in balans. Een aantal inzichten uit mijn boek “Persoonlijke bewustwording en vrije markt” “26 inzichten voor een nieuwe manier van leven” heeft betrekking op dit proces.

Het besef van Verantwoordelijkheid volgt als je in staat bent leiding over je eigen leven te nemen. Verantwoordelijkheid opent de weg naar persoonlijke vrijheid. Tegenover vrijheid staat afhankelijkheid. Democratie en politiek creëren en cultiveren afhankelijkheid. Verantwoordelijkheidszin en zelfredzaamheid zijn hierdoor in de verdrukking gekomen.

Vrijheid is de natuurlijke staat van de mens. Elke persoon is immers de eigenaar van zijn eigen lichaam. Zolang over de mens via de toepassing van macht en dwang wordt geregeerd, is hij niet vrij. Dan is de mens een slaaf. Hij kan dan niet ten volle over zijn eigen leven beschikken. In mijn boek geef ik inzicht in de maatschappelijke instituten die deze ‘onvrijheid’ in stand houden.

De Vrije Markt en het kapitalisme, het stelsel van privaat eigendom, staan aan de basis van onze welvaart. Politiek en overheid doen er alles aan om via wet- en regelgeving, belastingen en hun monopolie op geld, dit welvaart scheppende systeem te frustreren. Het is mijn visie dat voortdurend menselijk ingrijpen in natuurlijke ontwikkelingsprocessen, armoede, conflicten, onrust en schaarste tot gevolg hebben. Tegenover de vrije markt en kapitalisme staat socialisme en collectivisme. Dit zijn armoede scheppende systemen omdat het vrijwilligheid en keuze vrijheid wegneemt.

Wij staan aan de vooravond van een nieuwe beschaving gebaseerd op vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid in plaats van macht, hiërarchie en volgzaamheid. Om daarin te kunnen leven is het van belang dat wij ons losmaken van onze angsten en belemmerende overtuigingen en ons emanciperen van de elite die over ons regeert.

Contact

Contact

Geïnteresseerd in een lezing, presentatie of discussie of het bestellen van een boek? Neem dan contact met mij op via onderstaand formulier.

1449683876_phone 0031 (6) 22 789 675

1449685091_mail 1449680074_twitter_online_social_media 1449683658_linked_in_online_social_media

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw Email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bio

  BIO

  Ik ben geboren op 26 december 1965, opgegroeid in Edam en zoon van een Chinese vader en Nederlandse moeder.

  Prive

  Na mijn middelbare school aan de R.S.G. te Hoorn, ben ik Nederlands Recht en Internationaal recht gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat, ben ik tot 2011 actief geweest als interim jurist. Ik heb vanuit mijn proces naar persoonlijke bewustwording, een klassiek liberale kijk op de wereld ontwikkeld. Het is mijn passie om via het schrijven van boeken, publicaties, lezingen en debat mensen bewust te maken van wat de volgende stap voor ieder zou kunnen zijn om zichzelf te verwezenlijken en in volledige vrijheid te leven. Ik leg daarbij verbanden tussen de natuur van de mens en de samenleving waarin hij leeft en maak de link tussen het heden en het verleden en de maatschappelijke systemen die de mens onvrij maken.

  Zakelijk

  Vanaf 2012 ben ik een van de oprichters van FLOOW2 World’s Reset Button en verantwoordelijk voor strategie en operatie. Vanuit mijn passie voor de deeleconomie en op basis van vertrouwen en samenwerking, draag ik mijn steentje bij aan deze netwerkorganisatie. FLOOW2 is een online business-to-business deelmarktplaats waarop bedrijven en instellingen onderbenutte capaciteit – van materieel en diensten, tot kennis en kunde van personeel – onderling kunnen delen. We gaan van bezit naar gebruik, naar een nieuwe economie; een deeleconomie. Vanuit deze gedachten, waarin  we efficiënter omgaan met alles wat we al hebben en delen, verbinden en samenwerken kritische succesfactoren zijn geef  ik inhoud aan dit nieuwe business model.

  Daarnaast ben ik in 2020 samen met Meino Zandwijk gestart met New Reality Proof, een initiatief om innovators, bedrijven en instellingen te ondersteunen bij de transitie naar de nieuwe werkelijkheid waar passie, samenwerken en vertrouwen een belangrijke rol gaan spelen op de manier waarop wij zaken met elkaar doen.

  Kijk voor meer informatie en actualiteiten op mijn LinkedIn pagina.

  Home

  Welkom op mijn persoonlijke website.

  De balans tussen Denken en Voelen, Verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van onze keuzes, Vrijheid, Vrije markt, en Laisser-faire zijn de centrale thema’s van mijn visie op mensen en de maatschappij waarin wij leven.

  Geïnteresseerd in de betekenis van deze visie, in wie Kim Tjoa nu is en wat hij doet? Kijk dan gerust verder op mijn website, lees mijn boek of neem contact met me op.